De enquĂȘte die nu volgt is onderdeel van een beleidsexperiment met het oog op betere beleidsontwikkeling. In verband met het onderzoek dat daarvoor nodig is willen we u vragen of u bereid bent aan te geven namens welk bedrijf u deelneemt.
  Persoonsgegevens
Naam
Bedrijfsnaam
Adres (straatnaam)
Postcode
Huisnummer
Plaats
Email-adres
Indien u prijs stelt op inzage in de onderzoeksresultaten en de mogelijkheid uw eigen bedrijf te vergelijken met relevante groepen bedrijven (de benchmark), dan zullen daar deze contactgegevens voor gebruikt worden. Heeft u belangstelling voor de benchmark?